Tehnična podpora

Industrijski vtiči, vtičnice in industrijska vtičniška gnezda EDS

Industrijski vtiči, vtičnice in industrijska vtičniška gnezda EDS
Za industrijski vtični pribor izdelan po CEE normah, je značilno, da je s konstrukcijo dosežena nezamenljivost različnih tipov pribora. Pribor za napetost 230 in 400 V in frekvenco 50-60 Hz ima zaščitini kontakt vedno v položaju 6 h (položaj številke 6 na urni številčnici).

Zaščitni kontakt je debelejši od faznih, kar onemogoča zamenjavo faz in s tem napačno priključitev. Pribor za napetost 24 V nima zaščitnega kontakta, označuje ga vijoličasta barva. Pribor za 230 V je modre barve, za 400 V pa rdeče barve.

Dimenzije pribora so različne za posamezne nazivne tokove.

Iskanje