Tehnična podpora

Skrite nevarnosti v naših domovih                                                                           



V primeru, da pride do napake na inštalaciji ali napravi, se poleg možnosti požara lahko zgodi, da v stik z električnim tokom pride tudi človek. Če predpostavimo, da je upornost človeškega telesa približno 1kΩ (seveda odvisno od prevodnosti kože), v primeru direktnega dotika napetosti 230V steče skozi telo tok velikosti 230mA. Kaj to pomeni?

Vpliv toka na človeško telo

Graf po standardu IEC 60479-1:

1: Učinki so nezaznavni.
2: Učinki zaznavni, a ni zaznati škodljivih učinkov in krčenja mišic.
3: Pride do krčenja mišic, vendar načeloma še ni nevarnosti za srce.
4: Lahko pride do zastoja srca in smrti.

V zgornjem primeru torej lahko govorimo o smrtni nevarnosti. Tukaj nastopi uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok.
Če želimo zagotoviti popolno varnost (še posebej je to priporočljivo za kopalnice, otroške sobe, vrtce, šole, bolnišnice...) moramo izbrati zaščitno stikalo, ki bo onemogočilo, da bi skozi človeka stekel tok, višji od 10 mA.


Glede na višino diferenčnega (uhajavega) toka obstajajo 3 stopnje zaščite (po IEC in EN 61008):

≤ 300mA : protipožarna zaščita
≤ 100mA : osnovna zaščita; zaščita pri posrednem dotiku, ko pridemo v stik s tokom preko prevodnih delov (ohišje)
≤ 30mA : dodatna zaščita; zaščita pri neposrednem dotiku delov pod napetostjo


Zakonska ureditev v Sloveniji

Tehnična smernica TSG-N-002:2013 predvideva vgradnjo zaščitne naprave na diferenčni tok, ki ščiti pri posrednem dotiku delov pod napetostjo in zagotovi izklop vseh napajalnih vodnikov (protipožarna in osnovna zaščita)


Težava: “FID kar naprej izklaplja brez razloga”

Z vgradnjo enega zaščitnega stikala na diferenčni tok takoj za glavnimi varovalkami težko zagotovimo visok nivo zaščite (recimo za primer direktnega dotika delov pod napetostjo ali kadar gre za otroke in oslabele osebe), brez da bi zaradi različne elektronike pogosto prihajalo do nepotrebnega / neželenega proženja stikala.


ETI predlaga rešitev

V skladu s TSG-N-002:2013 vgradimo glavno zaščitno stikalo, ki pa naj bo selektivno, nato pa uporabimo dodatna 30 ali 10 mA zaščitna stikala na diferenčni tok ali kombinirana zaščitna stikala (KZS) na tistih vejah inštalacije, kjer obstaja povečana nevarnost električnega udara ali kjer se pogosto nahajajo bolj ranljive osebe (vlažni in mokri prostori, delavnice, otroške sobe).


Skupaj poskrbimo za varnost in zaščito uporabnikov naših rešitev.




       
Priročnik