Tehnična podpora

Motorski kontaktorji CEM, preobremenitveni releji in pribor

Kontaktorje uporabljamo za daljinsko krmiljenje in zaščito (v kombinaciji s preobremenitvenimi releji) električnihmotorjev in drugih električnih porabnikov z nazivno močjo do 160 kW (400 V pri kategoriji uporabe AC3).
Vsi razpoložljivi pripomočki za motorske kontaktorje so predstavljeni v komercialnem delu kataloga.