Tehnična podpora

Regulatorji(kontrolniki) faktorja moči

Regulatorji(kontrolniki) faktorja moči
Kontrolnik samodejno meri (izračunava) faktor moči (cosφ) priključenega omrežja s pomočjo vgrajenega merilnega sistema el. veličin in mikroprocesorja za obdelavo
podatkov. Na podlagi rezultatov in želenih veličin vklaplja in izklaplja izhode za krmiljenje kondenzatorskih kontaktorjev.
Iskanje