Tehnična podpora

Miniaturni in pomožni kontaktorji in pribor

Miniaturne kontaktorje uporabljamo za daljinsko krmiljenje in zaščito (v kombinaciji s preobremenitvenimi releji) električnih motorjev in drugih električnih porabnikov z nazivno močjo do 7,5 kW (400 V pri uporabnostni kategoriji AC3), pomožni kontaktorji pa se uporabljajo za izdelavo najrazličnejših krmilnih vezij.
Vsi razpoložljivi pripomočki za miniaturne in pomožne kontaktorje so predstavljeni v komercialnem delu kataloga.