Tehnična podpora

Baterijske varovalke                                                                          


ETI predstavlja talilne vložke katere smo razvili posebej za zaščito baterijskih shranjevalnikov električne energije in UPS sistemov.
 

Kratkostični tok
  • Kratkostični tok odvisen od vrste baterije, tipa in zmogljivosti
  • Kratkostični tok mora biti prekinjen v manj kot desetih sekundah
Za baterijske talilne vložke je potrebna strma karakteristika !
Delavni tok
  • Delavni tok je odvisen od tehničnih značilnosti baterijskih shranjevalnikov električne energije
  • Delovanje baterijskih shranjevalnikov električne energije: Napetost enosmernih talilnih vložkov pada v odvisnosti od napetosti praznenja baterije
Pri izbiri ustreznih baterijskih talilnih vložkov je potrebno upoštevati maksimalni tok pri praznenju baterij!       
Katalog