Tehnična podpora

Splošne informacije

Ime družbe:
ETI Elektroelement, d.o.o.
Skrajšano ime družbe:
ETI, d.o.o.
Sedež družbe:
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Leto ustanovitve:
1950
Vpis v sodni register:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Davčna številka SI:
41900537
Share capital:
8.315.792,50 EUR; ni neplačanih vložkov
Glavni proizvodni programi:
Naprave za distribucijo električne energije, tehnična keramika ter orodja in naprave
Število zaposlenih (31.12.2018):
Skupina ETI: 2000
Prodaja (2018):
124 mio. EUR

 

Vodstvo:

Mag. Tomaž Berginc Generalni direktor
Dr. Bernhard Kahl Direktor

 

Člani nadzornega sveta:

Aleš Lunder Predsednik
Andrej Smrkolj Član, podpredsednik
Mag. Hans-Jörg Kaltenbrunner Član
Aleksander Cilenšek Član
Dr. Wolfgang Leitner Član
Dr. Ernst Reichmayr Član