Tehnična podpora

Zgodovina

1950

Začetek proizvodnje keramike v tovarni keramičnih izdelkov Izlake

1954

Postavitev prve peči za izdelavo elektroporcelana (prvi proizvod: Bergmanova pipica)

1960

Odločitev o samostojni izdelavi kompletne varovalke

1977

ETI razvije in začne s proizvodnjo prvega Inštalacijskega odklopnika

1979

Podjetje se preimenuje v "Tovarna elektrotehničnih izdelkov Elektroelement Izlake"

1980

ETI razvije prvo montažno linijo - začetek avtomatizacije

1991

  • Sprememba statusa podjetja v delniško družbo
  • Razpad Jugoslavije in usmeritev podjetja na zahtevne in tehnološko razvite zahodne trge

1995

Lastninsko preoblikovanje družbe, večinski lastniki postanejo delavci

1997

Ustanovitev hčerinskih družb ETI GUM v Sloveniji in ETI POLAM na Poljskem

1999

  • Začetek poslovanja hčerinske družbe ETI SVIT in povezanega podjetja ETI NORTON 
  • Reorganizacija ETI d.d

2000

Začetek proizvodnje v hčerinski družbi ETI SARAJEVO v BiH

2001

Pridobitev 100% deleža v ETI POLAM

2002

Ustanovitev hčerinske družbe ETI ELB na Slovaškem

2003

Ustanovitev hčerinske družbe ETI UKRAINE v Ukrajini

2004

  • Nakup deleža v podjetju Italweber Italija
  • Ustanovitev podružnice ETI v Rusiji
  • Ustanovitev hčerinske družbe ETI DE GmbH v Nemčiji
  • Ustanovitev hčerinske družbe ETIBALTUS v Litvi

2005

  • Ustanovitev hčerinske družbe ETI B v Srbiji in Črni gori
  • Pripojitev hčerinske družbe ETI Steatit k matični družbi

2006 

Ustanovitev hčerinske firme ETI HU Elektrotechnikai na Madžarskem

2007

Ustanovitev hčerinske firme ETI Bulgarija Ltd. v Bolgariji

2009

Ustanovitev hčerinske firme ETI Zagreb d.o.o. v Hrvaški

2011

Soustanovitelj razvojnih centrov RC eNeM Novi Materiali  in NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko.

2012

Odprodaja proizvodnje gumarskih izdelkov iz družbe ETI Proplast

2014

Ustanovitev hčerinskega podjeta za celovite rešitve in inženiring, ETI Prostik d.o.o. proizvodnja, prodaja, projektiranje in svetovanje