Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem

 
Od Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, smo dne 19.10.2016 prejeli obvestilo (z dne 18.10.2016), da je le-ta odsvojila 59.662 delnic ETIG.


Omenjene delnice predstavljajo 12,99 % delež vseh delnic z glasovalno pravico družbe ETI Elektroelement d.d. Delnice še niso preknjižene. 
 
Uprava družbe