Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem

 
Od družbe Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik, H.J. Müller Strasse 7, 65343 Eltville am Rhein, smo dne 24.10.2016 prejeli obvestilo (z dne 21.10.2016), da je le-ta odsvojila 49.876 delnic ETIG. Omenjene delnice predstavljajo 10,86 % delež vseh delnic z glasovalno pravico družbe ETI Elektroelement d.d. Delnice še niso preknjižene.
 
Uprava družbe