Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem


Od družbe FINEMA, finančna in poslovna družba d.o.o., Cesta prvih borcev 43, 8259 Brežice, smo dne 14.11.2016 prejeli obvestilo (z dne 11.11.2016), da je le-ta odsvojila 49.826 delnic ETIG. Omenjene delnice predstavljajo 10,00 % delež vseh delnic z glasovalno pravico družbe ETI Elektroelement d.d. Delnice še niso preknjižene.