Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 23. skupščine


Obveščamo vas, da je skupščina sprejela sklep, ki ga je predlagal sklicatelj skupščine.
Zastopnik delničarja BPH, bolj prijazna hiša d.o.o., Ljubljana je zoper sklep napovedal vložitev izpodbojne tožbe.