Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem


Danes, 1.12.2016 smo bili skladno z določbami Zakona o prevzemih obveščeni, da namerava družba FUSE C.V., Hof van Zevenbergen 1A, NL-521HB 's Hertogenbosch, Nizozemska, dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe ETI Elektroelement d.d., z oznako ETIG, ki še niso v imetništvu prevzemnika. Na dan obvestila je prevzemnik imetnik 406.822 delnic, kar predstavlja 81,65% vseh delnic. Poleg tega pa ima tudi nakupno opcijo za 39.089 delnic družbe, kar predstavlja 7,85% vseh delnic družbe. Prevzemnik bo najkasneje v 30 dneh po objavi prevzemne namere objavil prevzemno ponudbo, pri čemer namerava ponuditi plačilo v višini 55,00 EUR za 1 delnico družbe ETI Elektroelement d.d. Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška hiša ALTA Invest d.d.

Uprava družbe