Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 24. skupščine

6.12.2016

Obveščamo vas, da je skupščina sprejela vse sklepe, ki jih je predlagal sklicatelj skupščine. Nadzorni svet ima sedaj tri nove člane, ki zastopajo interese delničarjev.
Zastopnik delničarja BPH, bolj prijazna hiša d.o.o., Ljubljana je zoper vse sprejete sklepe napovedal vložitev izpodbojne tožbe.

Uprava družbe