Tehnična podpora

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi


03.01.2017

Uprava ciljne družbe skladno s 34. členom Zakona o prevzemih objavlja mnenje o prevzemni ponudbi za odkup delnic ciljne družbe, ki jo je prevzemnik FUSE C.V. s poslovnim naslovom na Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, Nizozemska (v nadaljevanju: prevzemnik), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2016-16 z dne 22.12.2016, objavil dne 23.12.2016 v časniku Dnevnik in na spletni strani ALTA Invest d.d.

   
Dokument