Tehnična podpora

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe


Družba ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, skladno s 56. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006, 1/2008, 68/2008, 10/2012, 38/2012, 56/2013, 25/2014, 75/2015) objavlja izid prevzemne ponudbe kot izhaja iz odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2016-31 z dne 30.1.2017.


Družba ETI Elektroelement d.d. je dne 31.1.2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je odločila, da je bila prevzemna ponudba prevzemnika FUSE C.V., Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, Nizozemska, uspešna. Prevzemna ponudba se je nanašala na 91.199 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake ETIG, katerih izdajateljica je družba ETI Elektroelement d.d. in je trajala od 23.12.2016 do 24.1.2017, pri čemer prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se ta šteje za uspešno. Prevzemno ponudbo je v času njenega trajanja sprejelo 200 imetnikov delnic, ki so imeli v imetništvu skupaj 49.253 delnic z oznako ETIG, kar predstavlja 9,89 % vseh delnic družbe ETI Elektroelement.


 
   
Dokument