Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 25. skupščine


20.04.2017


Obveščamo vas, da je skupščina sprejela vse sklepe, ki sta jih predlagala sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe. 

Uprava družbe