Tehnična podpora

Obvestilo o sprejetih sklepih 20. skupščine delniške družbe

18.07.2014

Obveščamo vas, da je skupščina sprejela vse sklepe, ki sta jih predlagala sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe. Nasprotnih predlogov ni bilo.

Preberite več: Obvestilo o sprejetih sklepih 20. skupščine delniške družbe

Obvestilo delničarjem o 20. skupščini družbe

27.5.2014
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

20. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake

ki bo dne 17.7.2014 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe Obrezija 5, 1411 Izlake

Preberite več: Obvestilo delničarjem o 20. skupščini družbe

Obvestilo o sprejetih sklepih 19. skupščine delniške družbe

12.7.2013
Skupščina je sprejela vse sklepe, ki jih je predlagal sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe. Nasprotni predlogi Maksime Holding d.d. in BPH d.o.o. niso bili izglasovani.
BPH d.o.o. je napovedal izpodbojno tožbo.
Ne glede na napoved tožbe namerava uprava dividende izplačati do 30.9.2013.

Preberite več: Obvestilo o sprejetih sklepih 19. skupščine delniške družbe

Obvestilo delničarjem

7.6.2013
Uprava družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, obvešča delničarje, da je v zakonitem roku za obveznost objave prejela en nasprotni predlog k predlaganim skupščinskim sklepom za 19. skupščino družbe ETI Elektroelement d.d., ki bo 11. julija 2013.

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem o 19. skupščini družbe

24.5.2013
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

19. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake

ki bo dne 11.7.2013 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe
Obrezija 5, 1411 Izlake


Preberite več: Obvestilo delničarjem o 19. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem

11.6.2012
Uprava družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, obvešča delničarje, da je v zakonitem roku za obveznost objave prejela dva nasprotna predloga k predlaganima skupščinskima sklepoma in zahtevo za dodatni točki dnevnega reda s predlogoma sklepov za 18. skupščino družbe ETI Elektroelement d.d., ki bo 12. julija 2012.
Tekst nasprotnih in dodatnih predlogov z obrazložitvami ter stališče sklicatelja bo objavljeno v Uradnem listu RS 15.6.2012.

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

5.6.2012
Obveščamo vas, da smo prejeli naslednje dodatne in nasprotne predloge:

Preberite več: Obvestilo delničarjem o dodatnih in nasprotnih predlogih

Obvestilo delničarjem o 18. skupščini družbe


25.5.2012
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

18. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake

ki bo dne 12.7.2012 ob 12.uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe
Obrezija 5, 1411 Izlake

Preberite več: Obvestilo delničarjem o 18. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem

21.5.2012
Spoštovani delničar družbe ETI Elektroelement d.d.!

To obvestilo je splošno obvestilo za vse delničarje družbe. Delničarjem, katerih ponudbe delnic v okviru tretjega poziva za postavljanje ponudb so bile sprejete (tistim torej, ki bodo pozvani na podpis pogodbe za prodajo delnic), bo družba dokumentacijo začela pošiljati predvidoma 6. junija, kot je razloženo v nadaljevanju. Do tedaj vas vljudno prosimo, da ne kličete ali obiskujete naših sodelavk, ki so do sedaj dajale informacije, saj so polno zaposlene s pripravo obširne dokumentacije za odkup delnic.
Nujne informacije delničarjem dajemo le vsako sredo in četrtek od 11.00 do 13.00 na tel.številki 03/56 57 400.

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

4.5.2012

Obveščamo vas, da sta delničarki Aleksandra Povhe in Mateja Gerečnik umaknili tožbo, s katero sta izpodbijali sklep o imenovanju članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, sprejet na 17. skupščini družbe 30.8.2011.

Preberite več: Obvestilo delničarjem