Tehnična podpora

Zaščitna stikala na diferenčni tok EFI-B in B+ tip


ETI predstavlja novo serijo zaščinih stikal na diferenčni tok (RCCB) EFI-B in B+ občutljiv za izmenični sinusni, pulzirajoči enosmerni in za gladki enosmerni diferenčni tok + visoko frenkvenco. Nazivni diferenčni tok od 0,03-0,3A.

 

Uporaba:

- zaščita pred posrednim dotikom delov pod napetostjo
- zaščita pred direktnim dotikom delov pod napetostjo, IΔn≤30mA
- požarna zaščita
 

Občutljivost:

AC izmenični sinusni diferenčni tok, 50/60Hz
A    izmenični sinusni in pulzirajoči enosmerni diferenčni tok, 50/60Hz
B    AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (1kHz)
B+  AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (20kHz)
 

Basic types:

glede na nazivne vrednosti:
4p B In = 25A, 40A, 63A, IΔn=30mA, 100mA, 300mA
4p B+ In = 25A, 40A, 63A, IΔn=30mA, 100mA, 300mA
glede na izklopni čas:
4p B, B+ nezakasnjen, s kratkotrajno zakasnitvijo, selektivni
glede na število polov:
4p, 2p
 

Standards:

IEC/EN 61008-1      osnovni standard za zaščitna stikala na diferenčni tok, tipa AC in A
IEC/EN 62423         dodatne zahteve za tip B
VDE 0664-400 B+   VDE standard za B+ zahteve (20kHz
 

Tipične aplikacije

Apliakcije, ki so občutljive na gladke enosmerne diferenčne tokove:
- Frekvenčni pretvorniki,,
- Fotovoltaični sistemi, a.c. stran,
- Polnilne postaje za električna vozila,,
- Orodja z regulacijo hitrosti,
- UPSi, računalniški podatkovni centri,
- Krmiljenje dvigal,
- Žerjavi vseh vrst
- Elektronska oprema na gradbiščih,
- Preizkuševališča v laboratorijih,
- vse električne inštalacije, pri katerih lahko pričakujemo gladke enosmerne diferenčne tokove idr.


 

       
Katalog