Kakovost in skrb za okolje

 

Kakovost


Vodstvo z vključevanjem vseh zaposlenih in preskrbo ustreznih virov zagotavlja izpolnjevanje zahtev sistema vodenja kakovosti in nenehno izboljševanje njegove učinkovitosti za doseganje planiranih poslovnih rezultatov, ki so osnova za zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih, lastnikov in širše družbene skupnosti.

Vsi zaposleni v družbi ETI, d.o.o., se zavezujemo, da bomo z realizacijo strategije in doseganjem postavljenih ciljev zagotovili trajnosten razvoj družbe, rast njene vrednosti, socialno varnost in strokoven razvoj zaposlenim ter pozitivno vplivali na razvoj okolja.

Pravilnost naših usmeritev in načrtovanj dokazujeta pridobljena certifikata ISO 9001, ISO TS 16949 in  ISO 14001 ter rezultati na področju poslovne odličnosti.

Več o naši zavezi kakovosti si lahko preberete tukaj

Skrb za Okolje


S poslovno odličnostjo ter primernim odnosom do poslovnih partnerjev, okolja in sodelavcev se razvijamo v konkurenčno, donosno in razvojno sposobno podjetje. Zavezani smo zaščiti okolja, zato nenehno izboljšujemo svoje procese in tako zmanjšujemo negativne vplive na okolje.

Vsi zaposleni v družbi ETI, d.o.o., se zavezujemo, da bomo z izvajanjem aktivnosti ravnanja z okoljem v sodelovanju s svojimi poslovnimi partnerji, širšim družbenim okoljem in organizacijami stalno preverjali in izboljševali aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev v zvezi z okoljem in preprečevanjem onesnaževanja. Za izboljševanje učinkovitosti in odgovornosti ravnanja z okoljem si postavljamo tako dolgoročne kot tudi letne merljive cilje. S temeljitim premislekom izkoriščamo naravne vire ter preverjamo in zmanjšujemo negativne vplive svojega poslovanja na okolje.

Več o naši zavezi skrbi za okolje si lahko preberete tukaj


Vaša košarica je prazna.