Razvoj dobaviteljev


ETI je na globalnem trgu na eni strani soočen s čedalje višjimi zahtevami kupcev in na drugi strani s stroškovnimi pritiski konkurence. Zaradi tega dejstva mora ETI za doseganje ambicioznih ciljev na trg lansirati razvojno zrele proizvode, ki so izdelani v robustnih proizvodnih procesih. V tem pogledu je ETI v veliki meri odvisen od svojih dobaviteljev, s katerimi želi imeti vzpostavljene partnerske odnose ter jim nuditi pomoč pri vzpostavitvi in razvijanju njihovega sistema vodenja kakovosti. Za dosego tega cilja ETI razvija določne sisteme oz. metode:

   
Splošne logistične smernice

 

   
Specifične zahteve za proizvod

   
Tiskanje etiket  ETI - Uporabniška navodila
Program za tiskanje etiket
 
   
Izvajanje presoje procesa pri dobaviteljih po standardu VDA 6.3.

 
Vaša košarica je prazna.