Vhodna kontrola


Vhodna kontrola v ETI je namenjena spremljanju kakovosti dobavljenih proizvodov z namenom preprečevanja njihovega lansiranja v nadaljnje procese obdelave. Z dobavitelji gradimo partnerski odnos, kar pomeni, da dobavljene proizvode prevzemamo na osnovi priloženih izjav in certifikatov. Izvajanju meritev in testiranj v vhodni kontroli ETI so podvrženi samo dobavljeni proizvodi z visoko oceno tveganja, kar pomeni da so kompleksni glede na karakteristike in imajo bistven vpliv na kakovost končnega proizvoda.
Prevzeme samo na osnovi spremne dokumentacije dobavitelja nam omogočajo jasno definirane vhodne zahteve in ustrezno preskušeni ter odobreni prvi vzorci, ki so izdelani v stabilnih in sposobnih proizvodnih procesih dobavitelja.
Za inšpekcijo dobavljenih proizvodov imamo v ETI poleg splošnih meril in namenskih končnih meril na voljo še:

 • profil projektor   
 • merilnik sil vzmeti
 • merilnik momentov vzmeti
 • merilnik natezne trdnosti (za tanjše žice)
 • merilnik trdote
 • X-ray merilnik debelin galvanskih nanosov


 • optični merilnik
 • rentgen (Phoenix)


 • 3-koordinatni merilni stroj


 • namenske merilnike izklopnih sil mehanizmov
 • naprave za izvajanje življenskih testov mehanizmov  Pri vsaki dobavi se poleg spremne dokumentacije v sodelovanju s skladiščem, pregleda tudi ustreznost pakiranja in označevanja s predpisanimi etiketami. V primeru ugotovljenih neskladnostih na vhodu ali pa kasneje v proizvodnem procesu, vhodna kontrola izda reklamacijski zapisnik, kar neposredno vpliva na oceno dobavitelja. Za preprečevanje ponavljajočih neskladnosti oz. reklamacij se od dobavitelja zahteva 8D poročilo, iz katerega mora biti razvidna temeljita analiza izvornega vzroka pojavitve napake ter izvedeni učinkoviti korektivni ukrepi. 

                                                                                                         
Vaša košarica je prazna.