Ocenjevanje dobaviteljev


Graditev sistema celovitega obvladovanja nabave sloni na prenosu zahtev naših kupcev na dobavitelje. Ocenjevanje dobaviteljev pomeni načrtno zbiranje informacij za izbor novih in kontrolo obstoječih dobaviteljev.

Zagotavlja konstantno kakovost dobavitelja na dolgi rok, v kolikor je le-ta zainteresiran za odpravljanje napak.

V priponki spodaj smo pripravili pregledne kriterije za ocenjevanje dobaviteljev.

 
  
Kriteriji za ocenjevanje dobaviteljev

 

Rangiranje dobaviteljev


Dobavitelje glede na stopnjo izpolnjevanja zahtev razvrščamo razvrstimo v naslednje skupine:

  • A DOBAVITELJ je lahko dobavitelj, ki v opazovanem obdobju izpolnjuje kakovostne kot tudi ostale zahteve iz kriterijev ocenjevanja.
  • B DOBAVITELJ je tisti, ki v veliki meri izpolnjuje naše zahteve. Občasne probleme, ki se pojavljajo, dobavitelj sistematično in v dogovorjenih rokih odpravlja.
  • C DOBAVITELJ zadovoljivo izpolnjuje kakovostne zahteve, ugotavljamo šibke točke. Dobavitelj je zainteresiran za sodelovanje in kaže pripravljenost za napredovanje po rangu dobaviteljev.
  • D DOBAVITELJ ne izpolnjuje zahtev. Vedno znova nam povzroča težave, katerih posledice so dodatni stroški.


Vsak dobavitelj prejme oceno in na podlagi le-te pripravi predlog korektivnih in preventivnih ukrepov, katere uskladi z nabavo, ter terminski plan za realizacijo. Odprava napak mora biti zagotovljena v razumnem roku (glede na zahtevnost problema).

 
Vaša košarica je prazna.