Obveščanje javnosti skladno z Uredbo o pitni vodi

 

Skladno z določili 18. člena in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) vampodajamo posodobljene informacije o oskrbi s pitno vodo za SISTEM OSKRBE S PITNO VODO – ETI Elektroelement

 

ETI Elektroelement Izlake, d.o.o. uporablja pitno vodo za lastne potrebe. S pitno vodo se ne oskrbuje zunanjih odjemalcev oz. uporabnikov.


Oskrba s pitno vodo se izvaja na oskrbovanem območju ETI Elektroelementa. Število uporabnikov pitne vode iz sistema ETI Elektroelement je okrog 1100.

 

Voda iz vira po izvoru sodi med t.i. podzemne vode. Vodo iz vodnega vira se pripravlja s postopkom priprave vode z UV žarčenjem in avtomatsko dezinfekcijo z Na hipokloritom.


V primeru zmanjšane izdatnosti vodnega vira se sistem dopolnjuje s transportom pitne vode. Transport opravlja GD Zagorje-mesto s transportno cisterno, odvzemno mesto je potrjeno s strani upravljalca JKP Zagorje.

 

Sistem ETI Elektroelement dnevno distribuira v omrežje 120 m 3 pitne vode. Z njo se preko - 300 priključkov oskrbuje tovarna ETI Elektroelement d.o.o in ETI PROPLAST d.o.o. Pitna voda se uporablja za potrebe industrije, gospodinjstva, za požarno vodo
in tehnološko vodo podjetja ETI d.o.o..

 

Rezultati spremljanja pitne vode in Poročila izvedenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preizkušanj v okviru notranjega nadzora so v priloženih datotekah (spodaj na tej strani).

Priporočila s področja pitne vode so dostopna na njihovi spletni
strani: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/

Nasveti za varčno in odgovorno rabo pitne vode:

  • Po vsaki uporabi tesno zapirajte pipe.
  • V primeru da opazite nepravilno delovanje (puščanje) WC kotlička za vodo ali
    puščanje pipe, javite v SVE (Služba za vzdrževanje in energetiko) – int. tel.: 581 (David Burkeljc)

 

    
Aktualno poročilo o preizkusu pitne vode
 

 
Arhiv poročil
 

 

 

Vaša košarica je prazna.