Upravljanje družbe ETI Elekroelement d.o.o.


Upravljanje družbe temelji na veljavnem pravnem redu Republike Slovenije, statutu družbe in drugih internih aktih, Kodeksu upravljanja za nejavne družbe, ki so ga izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije ter na domačih in tujih praksah, ki jih družba prepoznava kot dobre prakse. 

Kodeks upravljanja za nejavne družbe


Družba ETI Elektroelement d.o.o. je, skladno s 5. točko 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pristopila k uporabi Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, ki so ga v mesecu maju 2016 izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije. Družba je pristopila k uporabi osnovne ravni Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, spoštuje pa tudi veliko večino določil napredne ravni.  

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Izjava o upravljanju družbe ETI Elektroelement d.o.o. in skladnosti s kodeksom

Organi upravljanja družbe ETI Elektroelement d.o.o.


Družba deluje po tako imenovanem dvotirnem sistemu upravljanja. Družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzira šestčlanski nadzorni svet. Skupščina delničarjev družbe pa sprejema temeljne odločitve, ki vodijo k uresničevanju temeljnih ciljev družbe. Pristojnosti in naloge organov upravljanja sledijo veljavnim predpisom, to je Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

Vaša košarica je prazna.