Tehnična podpora

NOVA GENERACIJA ZAŠČITNIH STIKAL NA DIFERENČNI TOK ZA IZBOLJŠANO ZAŠČITO ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ PAMETNIH STAVB


                                                              
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Naziv projekta: NOVA GENERACIJA ZAŠČITNIH STIKAL NA DIFERENČNI TOK ZA IZBOLJŠANO ZAŠČITO ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ PAMETNIH STAVB,  EFI STIKALO
Kratek opis projekta: Prednostno področje SPS: Pametne stavbe in dom z lesno verigo
Nov izdelek, Efi stikalo. Njegov zunanji izgled in notranja struktura sta vidni na spodnji sliki.
                                                               
    
Namen  projekta je razviti nov izdelek, imenovan EFI stikalo. To je zaščitno stikalo na diferenčni tok. Prispeva k dodatni zaščiti oseb ob dotiku delov pod napetostjo in kot zaščita pred požarom ter je pomemben sestavni element hišnih in drugih električnih inštalacij.
Uporaba zaščitnih stikal na diferenčni tok je v hišnih inštalacijah priporočljiva tam, kjer obstaja povečana nevarnost električnega udara (kopalnice, drugi vlažni in mokri prostori, otroške sobe, delavnice). V drugih električnih inštalacijah, predvsem v industriji, so ta stikala pomembna pri zaščiti električnih kablov, naprav in postrojev.
Nova generacija EFI stikal, ki bodo razvita v okviru projekta, bo dodatno izboljšala prispevek tega izdelka h kakovosti električne energije, povečani stopnji varnosti v hišnih inštalacijah ter k zmanjšanju stroškov delovanja tega sistema. Zasnovana bo tako, da bo kasneje možna nadgradnja s pametnimi funkcijami.
 

Projektni cilji RRI projekta
V tem projektu gre predvsem za znižanje izgubnih moči stikal ob istočasnem povečanju dinamike in robustnosti ter ob upoštevanju zmanjšanih dimenzijskih okvirov kontaktnega sistema kot bistvenega dela stikala.
Izpolnjevanje teh ciljev pomeni spremenjeno notranjo konstrukcijo izdelka, ki bo poleg izpolnjevanja novih tehničnih smeri v modernih električnih inštalacijah, zagotovila tudi možnost razvoja novega procesa za proizvodnjo izdelka in njegovih komponent. Razvoj izdelka bo torej zagotovil novo konstrukcijo izdelka in posledično nov montažni proces, ki bo temeljil na avtomatizaciji proizvodnega procesa. Tako bodo po zaključku projekta zagotovljene boljše tehnične karakteristike in bistveno višja konkurenčnost novega produkta.
Projekt bo sledil poglavitne cilje:
1. Proizvodnja EFI stikal nazivnega toka od 16A do 80A v 2-polni in 4-polni izvedbi in zmanjšanje izgubnih moči do 35% glede na določen nazivni tok.
2. Zmanjšanje direktne porabe barvnih kovin (baker) na enoto izdelka, ciljno do 15%.
3. Razvoj izdelka EFI stikalo s povečano stopnjo zanesljivosti izklopa pri pojavu diferenčnega toka tudi v neugodnih okoljskih razmerah.
  
Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
Naziv nosilca projekta:
 
 
 
 
 
Partnerji v projektu:


Razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o.
 
Nela razvojni center d.o.o.

 
ETI Elektroelement d.o.o.
 
Višina skupnih stroškov projekta:  1.594.617,20 Eur
Znesek sofinanciranja projekta:
 
 499.730,50  Eur
Datum začetka operacije:  06.12.2018
 
Datum konca operacije:
 
 05.12.2020
Kontaktna oseba: Matija Strehar
Vodja razvoja za elektrotehnične izdelke
email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
tel.: +386 (0)3 56 57 466
   
 Povezave: http://www.mgrt.gov.si/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
http://www.svrk.gov.si/

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 
http://www.eu-skladi.si/