Tehnična podpora

Obvestilo delničarjem

29. 11. 2011

Obveščamo vas, da nam je Okrožno sodišče v Ljubljani vročilo tožbo, s katero delničarki Aleksandra Povhe in Mateja Gerečnik  izpodbijata sklep o imenovanju članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Sklep je bil sprejet na zadnji skupščini družbe.

 

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

2. 11. 2011
Obveščamo vas, da nam je Okrožno sodišče v Ljubljani vročilo tožbo, s katero delničar Maksima holding, d.d. Ljubljana izpodbija sklepe, ki so bili sprejeti na zadnji skupščini družbe:

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo o sprejetih sklepih 17. skupščine delniške družbe


Skupščina je sprejela vse sklepe, ki jih je predlagal sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe. Nasprotnih predlogov sklepov in dodatno predlaganih sklepov v okviru razširitve dnevnega reda delničarji niso izglasovali.

 

Preberite več: Obvestilo o sprejetih sklepih 17. skupščine delniške družbe

Obvestilo delničarjem

27. 7. 2011

Uprava družbe obvešča delničarje, da je v zakonitem roku za obveznost objave prejela tri nasprotne predloge in dva dodatna predloga k predlaganim skupščinskim sklepom za 17. skupščino družbe ETI Elektroelement d.d., ki bo 30.avgusta 2011.

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

15.7.2011   
ETI ELEKTROELEMENT d.d., Obrezija 5, 1411 IZLAKE

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

17. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake
ki bo dne 30.8.2011 ob 12.uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe
Obrezija 5, 1411 Izlake

Preberite več: Obvestilo delničarjem o 17. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem

17.3.2011
Spoštovani delničar družbe ETI Elektroelement d.d.!
To obvestilo je splošno obvestilo za vse delničarje družbe. Delničarjem, katerih ponudbe delnic v okviru drugega poziva za postavljanje ponudb so bile sprejete (tistim torej, ki bodo pozvani na podpis pogodbe za prodajo delnic), bo družba dokumentacijo začela pošiljati predvidoma 28. marca, kot je razloženo v nadaljevanju. Do tedaj vas vljudno prosimo, da ne kličete ali obiskujete naših sodelavk, ki so do sedaj dajale informacije, saj so polno zaposlene s pripravo obširne
dokumentacije za odkup delnic. Nujne informacije delničarjem dajemo le vsako sredo in četrtek od 11.00 do 13.00 na tel.številki 03/56 57 400.

Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

13.1.2011
Obveščamo vas, da je uprava na osnovi in v okviru skupščinskega pooblastila razpisala zbiranje ponudb za odkup 15.000 delnic. Vsak od delničarjev bo s poštno pošiljko v naslednjih dneh prejel pisno informacijo na naslov, ki ga ima prijavljenega pri Klirinško depotni družbi.


Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem


15.11.2010
Spoštovani delničar družbe ETI Elektroelement d.d.!

To obvestilo je splošno obvestilo za vse delničarje družbe. Delničarjem, katerih ponudbe so bile sprejete (tistim torej, ki bodo pozvani na podpis pogodbe za prodajo delnic), bo družba dokumentacijo začela pošiljati 22. novembra. Do tedaj vas vljudno prosimo, da ne kličete ali obiskujete naših sodelavk, ki so do sedaj dajale informacije, saj so polno zaposlene s pripravo obširne dokumentacije za odkup delnic. Nujne informacije delničarjem dajemo le vsako sredo in četrtek od 11.00 do 13.00 na tel.številki 03/56 57 400.


Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem


Obveščamo vas, da je uprava na osnovi in v okviru skupščinskega pooblastila razpisala zbiranje ponudb za odkup 5000 delnic. Vsak od delničarjev  bo  s poštno pošiljko v naslednjih dneh prejel pisno informacijo na naslov, ki ga ima prijavljenega pri Klirinško depotni družbi.


Preberite več: Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

4.1.2010                                                                                                                                                                                 

Skladno s 118. in 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov vam sporočamo, da smo dne 4.1.2010 prejeli obvestilo družbe Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik, H.J. - Müller Strasse 7, D-65343 Eltville am Rhein, Nemčija, da je ta s pridobitvijo delnic ETIG presegla prag 10% vseh glasovalnih pravic v družbi izdajateljici.